Weevio erbjuder fastighetsägare och leverantörer drift av mätvärdesinsamling som en tjänst

Hjälper våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet

Weevio erbjuder marknaden det som har saknats, en öppen datahanteringstjänst som både är flexibel och skalbar, för att möjliggöra mätinsamling från olika mätsystem och export till olika fastighetsystem.

För våra leverantörer och kunder erbjuder Weevio ett kostnadseffektivare och mindre arbetskrävande sätt för hantering av mätdata, än att köpa och driva sin egen programvara, infrastruktur och organisation.

Fastighetsägaren kan fokusera på hyresgästerna och bra kundservice. Leverantörernas fokus ligger på systemleverans och service när ett fel uppstår.

Drift & Produktion

Med tjänsten mätinsamling hjälper vi och våra partners fastighetsägaren att hantera den ökande datamängden som fastighetens olika system genererar. Vi ansvarar för insamling, kvalitetsäkring och felsökning av leveranskedja. Vi felanmäler och validerar åtgärder vid mätarbyte.

Energipresentation

Boende är oftast omedvetna om sin förbrukning och vad den kostar, vilket försvårar beteendeförändringar. MeView gör sambandet mellan energiförbrukning och beteende tydligt. Användargränssnittet är enkelt och funktionellt med bland annat tydliga diagram. I MeView kan de boende även sätta upp egna förbrukningsmål att jämföra sig mot.

Tillgång till mätdata

Weevio säkerställer att mätdata finns tillgängligt in i alla affärskritiska system, till exempel Fastighetsystem, ekonomisystem och energiuppföljningsystem.

För att få ut mest nytta av informationen och använda den på bästa sätt är det viktigt att informationen finns tillgänglig i de system som dagligen används av organisationen för att sköta sin verksamhet.