Energipresentation.

MeView

MeView_lagenhet_mini

En speciell egenskap hos KTC MeView är det visuellt enkla användargränssnittet med hög grad av användbarhet. Den funktionella designen, med t.ex. tydliga diagram, uppmärksammar den boende på sin energianvändning och skapar förståelse.

MeView är en webbportalen, för att presentera energimätares förbrukningsdata på ett öppet och lätt förståeligt sätt för de boende. MeView stödjer datahantering i realtid och kan jämföra olika diagram för att informera boende om deras nuvarande el, vatten och värmeförbrukning – i energimängd. De boende kan även sätta upp egna förbrukningsmål för att kunna spara både pengar och energi.

MeView ett verktyg för administration

MeView har en administrationssida för förvaltningen där det går att följa varje enskild lägenhets förbrukning. För att säkerställa hantering, spårbarhet och god service av all mätardatahantering behövs ett strukturerat arkiv av information om fastighet, lägenheter, mätare och mätdata. Med hjälp av information kan alltid mätdata hanteras antingen per lägenhetsnivå eller mätarnivå, vilket är till stor fördel om ett fel inträffar och ett serviceärende ska hanteras.

I en ärendelogg registreras alla korrigeringar av data, inklusive vem, hur och varför ändringar har gjorts. Samma sak gäller om ett service ärende behövts göras, vilket ger en trygghet vid uppföljning och i servicen mot de boende.

Om mätdata inte kunnat samlas in framgångsrikt flaggas mätaren i en granskningslogg för manuell hantering. Här är det enkelt att avläsa orsaken till felar, t.ex. larmbeskrivning.

Telia Servicekanal

Energitjänsterna som ingår i Telia Servicekanalen innehåller flera smarta funktioner som gör det möjligt för de boende att påverka sin energianvändning, och därmed sin miljöpåverkan. Tidigare har elräkningen varit den enda sättet att se hur mycket el man förbrukar, men tack vare tjänsterna i Energipaketet kan de boende sätta sina egna energisparmål och själva se hur mycket de förbrukar.

Weevio AMR har idag klara integrationer för en kvalitetssäkrad leverans, från mätare till mätinsamlingssystem, av förbrukningsdata till Energitjänsterna.

Detta innebär att tjänster inom energi, kommunikation och trygghet effektivt presenteras via web, surfplatta, IPTV eller mobiltelefon. Detta har stor potential att påverka såväl fastighetens driftekonomi, som de boendes ekonomi och vår miljö.

ipad_energy