Inköpsorganisationen HBV tecknar tjänsteavtal med Weevio AMR för hantering av mätvärdesinsamling.

Posted on 4 oktober, 2013 · Posted in Nyheter

Inköpsorganisationen HBV tecknar tjänsteavtal med Weevio AMR för hantering av mätvärdesinsamling.

Weevio AMR kan nu erbjuda HBV:s medlemsföretag drift av mätvärdesinsamling som en tjänst.
De 316 företagen erbjuds en fabrikatsoberoende leverantör som kvalitetssäkrar mätdata till olika fastighetssystem och visualiseringstjänster. Produkterna som hanteras är kravställda och upphandlade av HBV.

HBV har upphandlat ramavtal på alla ingående delar i ett system för individuell mätning och debitering. Medlemsföretag kan nu köpa in mätare, mätinsamlingsenheter och mätinsamlingstjänst från leverantörer som uppfyller SABO:s, HBV:s och privata fastighetsägares krav på öppna och standardiserade system. Weevio AMR har blivit antagna som en av leverantörerna avseende mätvärdesinsamling som tjänst.

-          ”Weevio AMR erbjuder marknaden det som har saknats, en öppen datahanteringstjänst som både är flexibel och skalbar. Denna tjänst möjliggör drift och kvalitetssäkring av mätdata från olika mätvärdesinsamlingssystem, utan att kunden behöver bygga egen organisation för att hantera dito.


Att hantera mätvärdesinsamling och kvalitetssäkra dito i egen regi är inte en normal verksamhet för många av våra kunder. Vår tjänst är kostnadseffektiv och har ett mindre krävande arbetssätt, jämfört med att köpa och driva sin egen programvara, infrastruktur och organisation. Dessutom möjliggör vi för kunden att fokusera på sin normala verksamhet”, säger Jonny Jarl, Drift- och produktionschef på Weevio AMR

Det krävs ett ”helhetstänk” för att implementera och underhålla ett system för individuell mätning och debitering med dess kommunikationslösningar över gemensam IP-infrastruktur. Det är viktigt att man ser alla delar och har en strategi för genomförandet. Implementering av system resp. drift av dito är två skilda processer, båda ställer dock stora krav på planering, organisation och utförande.

-          ”När vi kontaktar kunder för att erbjuda våra tjänster efter en genomförd IMD-entreprenad, märker vi ofta att det inte finns vetskap om vilka behov som finns för att säkerställa och kvalitetssäkra leveranskedja för mätdata, hela vägen från mätdon till hyresavi. M a o kund har fått till sig ett IMD-system som saknar systemansvarig, driftorganisation samt serviceenhet för anläggningsfel. Vår målsättning är att ge våra kunder en bekymmersfri vardag, vilket kunden får när vi har informerat om vår drifttjänst och därefter säkerställt organisation och rutiner tillsammans med kund, detta kan flera av våra kunder intyga” säger Jonny Jarl.

 

I Weevio AMR driftcentral ingår följande funktioner:

-          Kontroll av larm som genereras av insamlingssystemet.

-          Åtgärda fel som t ex. luckor eller negativ förbrukning.

-          Godkänna mätarbyte och mätaromslag-

-          Felsöka mätare som saknar värden. Felsökning sker endast på distans från driftcentral.

-          Ta emot felanmälan från kundens systemansvarige..

-          Rapportera fel till av kunden utvald serviceenhet som skall ha erforderlig kompetens för att effektivt och självständigt utföra felsökning och service på de produkter som ligger inom serviceenhetens åtagande. Denna serviceenhet skall återrapportera åtgärdade fel till Weevio AMR:s drift för funktionskontroll.

-          Generera fil för debiteringssystem. Förbrukningar kan prissättas enligt taxor från kund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonny Jarl, Drift- och produktionschef, Weevio AMR AB
Telefon: 031-757 12 57, E-post: jonny.jarl@weevio.com

Mårten Kempe, HBV, marten.kempe@hbv.se

Om Weevio Automatic Meter Reading

Weevio AMR är ett tjänsteföretag. Vi erbjuder fastighetsägare och återförsäljare drift av mätinsamling som en tjänst för att erbjuda kvalitetsäkrad mätdata till olika fastighetsystem och visualiseringstjänter.

Weevio AMR är en del av KTC-koncernen som är en grupp utvecklings-, produkt- och tjänsteföretag.
Vi erbjuder system, tjänster och applikationer för att enklare energieffektivisera fastigheter. Sedan mitten av 80-talet har vi hjälpt fastighetsägare och energibolag att energieffektivisera genom att styra och övervaka över 15 000 fastigheter.

I koncernen ingår KTC Tech, KTC Control, Weevio AMR, Manodo, och Sandö El. Koncernen har över 120 anställda och har verksamhet över hela Sverige.

Fakta om HBV

HBV är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar, i huvudsak kommunala bostadsföretag. Tillsammans äger och förvaltar de närmare 850 000 lägenheter. HBV:s uppgift är att erbjuda sina medlemmar bra service och vara den självklara kanalen vid upphandlingar av olika slag. HBV har, som inköpscentral, över 140 olika ramavtal med leverantörer av produkter och tjänster för fastigheten. Från energilampor till komplexa passagesystem, allt upphandlat och klart enligt LOU.