Vår lösning.

Ett öppet system för mätvärdeinsamling

Med vår erfarenhet av mätvärdeinsamling, där data har hanteras lokalt med egen mjukvaran har vi insett att datahanteringen måste vara en molntjänst där en stabil partner kan säkerhetsställa datakvalité och driftsäkerhet.

Ett framgångsrikt verktyg kräver smidig integrering av alla inblandade system, från mätinsamling till de system verksamheten använder. Vår molntjänst webbtjänster och öppna API tillsammans gör det möjligt att du kan kravställa inte bara alla dina mätsystem, utan också alla de program som skulle ha nytta av informationen.

Vi tror på öppen mätvärdeinsamling. Med öppenhet krävs stort ansvar vilket innebär att vi alltid verifierar produkter och kvalitetstesta innan produktion. Vår driftorganisation ser till att kvalitetssäkra hela leveranskedjan genom att övervaka och hantera att tjänsten både hämtar och levererar mätdata.

Vår driftcentral

Vår unika molnbaserade datahanteringsplattform uppfyller kraven från de allmännyttiga och privata fastighetsägarna.

Tillgång

Genom att integrera mätsystem in i vår AMR driftcentral, behöver du inte köpa in system som är kopplade till en leverantörs proprietär lösning. Det finns det ingen god anledning till.

För att få ut mest nytta av informationen och använda den på bästa sätt är det viktigt att informationen finns tillgänglig i de system som dagligen används av organisationen för att sköta sin verksamhet.

Weevio arbetar tillsammans med systemansvarig för att mätdata finns tillgängligt in i alla affärskritiska system, till exempel Fastighetsystem, ekonomisystem och energiuppföljningsystem.

Varför molnet

Vi har valt att placera driftcentralen i molnet av en enkel anledning. Cloud computing är utan tvekan en av de mest, om inte den mest innovativa och effektiva IT-modellen som finns idag. Det erbjuder långsiktiga fördelar, inte bara enskilda fastighetsbolaget utan även alla användare av mätdata.

För många av våra leverantörer och partners som är kopplade till vårt ekosystem erbjuder Weevio AMR ett billigare och mindre arbetskrävande sätt för hantering av mätdata än att köpa och driva sin egen programvara och infrastruktur.

Dessutom, eftersom vi hanterar mätinsamling på ett säkert moln, alltid ge våra kunder bästa driftsäkerheten och support.