Data- och integritetspolicy.

Weevio AMR dataprinciper

Inom KTC-koncernen har vi skapat denna data- och integritetspolicy. Policyn är framtagen för att visa vårt ansvar inför våra kunder, deras användare (”driftorganisation”, ”drifttekniker”) och hushållen (”privatpersoner”, ”hushåll”) avseende energiförbrukning som samlas in via mätsystem i fastigheter och lägenheter. Som ett av de ledande företagen i branschen när det gäller datainsamling, är även vårt ansvar att vara ledande när det gäller åtgärder för dataskydd.

För att kunna analysera, bevaka och visualisera energianvändning i fastigheter, samlar vi in data från mätare och system via ett molnbaserat mätinsamlingsystem.

Med ökad mängd anslutna mätpunkter från privatpersoners hushåll är behovet av en grundläggande princip för dataskydd ett måste. Vår princip är att aldrig hantera personuppgifter i våra system, istället identifierar vi ett hushåll med lägenhetsnummer.

Insikt och värde

Vårt mål är att använda data för att ge våra kunder och deras kunder den information som behövs för att ta kontroll över sin energianvändning. Vi arbetar för att ge insikter som hjälper marknaden att använda energi mer produktivt samt presentera information lättförståeligt och praktiskt. Genom att analysera data från mätare, system och tredjepartsleverantörer, kan vi hjälpa både hushåll och driftorganisationer att fatta smartare beslut om sin energianvändning. Med andra ord är datainsamling enbart för att skapa insikt och möjligheter som hjälper till att spara energi, pengar och bidra till en bättre värld.

Tillgång och öppenhet

Vi tror att privatpersoner har rätt att känna till detaljer för att skapa möjligheter för sin energibesparing. En viktig detalj för detta är att presentera data med hög upplösning i ett presentationsgränssnitt.

Vi arbetar med fastighetsägare och levererar tjänster för att ge hushållen enkel tillgång till information om sin energianvändning. Av denna anledning kan energiförbrukning hämtas av tredje parts leverantörer till olika tjänster, som energipresentation på TV via din internetleverantör.

Det är enbart behörig personal (personer som i sina arbetsuppgifter har att supportera och hantera energipresentationstjänster) inom KTC-koncernen som kan se enskilda hyresgästers energianvändning i visualiserad form. Driftpersonal och drifttekniker ser enbart mätdata kopplat till en mätare, fastighet och lägenhetsnummer. Obehörig personal inom KTC-koncernen har inte rätten att logga in på kunders eller privatpersoners energipresentationer utan tillstånd.

Integritet

Integritet är viktigt för oss. Vi säljer inte eller delar information som klassas som ”personlig information”. Detta innefattar information om ett hushålls energianvändning, där aktiviteter under en viss tid går att utläsa ett beteende eller intresse. Vi kommer aldrig låta ett annat företag använda uppgifter som visar energianvändning som identifierar hushåll på något sätt, det kräver i så fall hushållets tillåtelse.

Vi kommer inte att ge personlig information till regeringen eller brottsbekämpande tjänstemän, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller domstolsbeslut. I de fall data ska användas till forskning kommer alltid en omformatering ske för att inte kunna sammankoppla energiförbrukningen med ett hushåll.

Sekretess och säkerhet

KTC-koncernen tar datasäkerhet väldigt seriöst, integritet och säkerhet är inbyggt i vår plattform. Vi utför omfattande åtgärder för att skydda information i vår ägo från obehörig åtkomst, användning, förlust eller ändring, och insisterar på att alla våra kontrakterade samarbetspartners skall göra detsamma. Vi kommer inte att erbjuda personligt identifierbar information till någon part som inte åtar sig samma nivå av hantering som vi upprätthåller med avseende på säkra data.

Vi är ständigt nyskapande för att främja säkerheten och hålla oss a jour med nya bästa praxis. Vi skyddar våra kunders och partners allmännyttiga uppgifter lika ihärdigt som vi skyddar privatpersoners uppgifter. Vi följer de allmänna villkoren inom ”Cloud Computing” och följer rekommendationer och riktlinjer från branschorganisationer som SABO, Fastighetsägarna och PTS.

Datalagring

Data om energiförbrukning är kritiskt i vårt erbjudande. För att få insikt om sin energianvändning behövs ibland historiskt lagrad data användas, för att kunna analysera och följa upp. Vi arbetar med att ta bort alla personliga uppgifter kopplade till energianvändningen som vi inte behöver för att tillhandahålla våra tjänster.

”Personlig information” som timvärden omvandlas till dygnsvärde för sedan bli månadsvärde efter tid. Datalagringens längd och omfattning baseras på vilken tjänst kund abonnerar på och hur länge historiska data som ska kunna användas i systemen. När tjänsten upphör kommer data att raderas från vår miljö.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Denna integritetspolicy är föremål för tillfällig revidering utan förvarning. Om vi ​​gör några förändringar i hur vi använder din personliga information, kommer vi att meddela er via e-post och/eller publicera ändringen på webbplatser eller i Tjänsterna innan ändringen träder i kraft. Vi kommer också uppdatera ”Senast uppdaterat” i denna sekretesspolicy.