För individuell Mätning & Debitering (IMD). Hjärtat och hjärnan i en systemlösning

Ett system för individuell mätning

Weevio förespråkar ett öppet, leverantörsoberoende system för mätinsamling som består av flera olika delar som kommunicerar med varandra via ett definierat standardgränssnitt. Varje del i systemet ska vara utbytbart vilket ska öka konkurrensen och driftsäkerheten från produktleverantörer.

I varje lägenhet installeras mätare som kommunicerar, via tråd eller radio, med en insamlingsenhet som är placerad i lägenheten eller fastigheten. Mätarna registrerar ett mätvärde, som kan vara temperatur eller förbrukning, och skickar mätdata allt ifrån vid aktivitet, det vill säga realtid, till en gång per dygn.
Insamlingsenheten samlar in mätdata och buffrar mätdata för sedan skicka vidare den vidare till ett centralt mätinsamlingssystem via en IP-baserad infrastruktur för bredband. En viktig del är att kvalitetssäkra och kunna spåra mätdata från mätdonen i lägenheten ända ner till mätinsamlingssystemet.

Från mätinsamlingssystemet kan sedan fastighetsägaren och de boende få ut information om energiförbrukning till olika applikationer och system som Fastighetssystem, mobiltelefoner, TV, Webbportaler.

WeevioAMR

Vi erbjuder

Drift & Produktion

Weevio tillhandahåller tjänsten AMR-drift och avser endast drift av det överordnande mätinsamlingssystemet.

Löpande arbete

  • Kontroll av larm som genereras av insamlingsystemet
  • Åtgärda fel som t ex. luckor eller negativ förbrukning
  • Godkänna mätarbyte och mätaromslag
  • Felsöka mätare som saknar värden. Felsöknig sker endast från det överordnade mätinsamlingssystemet
  • Ta emot felanmälan från kund
  • Rapportera fel till av kundens utvald serviceenhet som skall vara certifierad på aktuella produkter, denna serviceenhet skall återrapportera åtgärdade fel till AMR-driften för funktionskontroll
  • Generera fil för debiteringsystem och om överenskommet prissättning av förbrukning

Presentation

Boende är oftast omedvetna om sin förbrukning och vad den kostar, vilket försvårar beteendeförändringar. KTC MeView gör sambandet mellan energiförbrukning och beteende tydligt. Användargränssnittet är enkelt och funktionellt med bland annat tydliga diagram. I MeView kan de boende även sätta upp egna förbrukningsmål att jämföra sig mot.

Oberoende verifiering av mätdon

Att verifiera insamlingskedja är ett viktigt verktyg för att kvalitetsäkra en leverans av data. Att validera funktionaliteten kan öka användbarheten och tillförlitligheten hos en produkt, vilket resulterar i reducerade antal fel och driftstörningar vilket i slutändan minimerar risken för fastighetsägare.
Verifieringen ökar funktionaliteten, användbarheten och tillförlitligheten i ett mätsystem. Detta resulterar i reducerade antal fel och driftstörningar, vilket i slutändan minimerar risken för våra kunder.

Med mätsystem i lägenheter är kostnaden hög vid felsökning och eventuellt ett mätarbyte. Minimera risken genom en verifiering som sänker risken att fel uppstår.

Konsulttjänster

Att lyckas med en implementering av en gemensam integrationspunkt i organisationen kan kräva professionell hjälp. Att planera och integrera olika system och produkter kan vara ett stort åtagande. Med våra konsulttjänster får du hjälp att bygga upp en fungerande datahanteringstjänst.
Få expertishjälp inom:

  • Integration och implementering (t ex Mina sidor)
  • Anpassning och utveckling (exportfiler, API:er)
  • Verifiering av insamlingskedja