Rutiner & processer för Weevio AMR, för en bekymmersfri tillvaro.

 När kommunikationstjänst finns

När Weevio är tjänsteleverantör hos kommunikationsoperatören gäller följande rutiner och processer vid drift och felsökning.

Rutinbeskrivning 
driftcentral_inkl com

(Bild #1)

Felsökningsprocess

rutinbeskrivning anlaggning

(Bild #2)

När kommunikationstjänst inte finns

När Weevio inte är tjänsteleverantör hos kommunikationsoperatören gäller följande rutiner och processer vid drift och felsökning.

Rutinbeskrivning

Driftcentral_exkl com

(Bild #3)

Felsökningsprocess

Felahantering_exkl tjanst

(Bild #4)