Manodo Metering blir Weevio AMR

Posted on 6 maj, 2013 · Posted in Nyheter

Manodo:s affärsområde för mätvärdesinsamling blir ett eget bolag, Weevio AMR AB. Vi erbjuder fastighetsägare och leverantörer drift av mätvärdesinsamling som en tjänst. I ett eget bolag stärker Weevio AMR budskapet av att vara en öppen leverantör, som hanterar olika mätsystem och erbjuder leveranser av kvalitetsäkrad mätdata till olika fastighetsystem och visualiseringstjänster.

Sverige, likt resten av Europa, står inför en framtid med krav på energieffektivisering. För att lyckas med energieffektiviseringsmålen är information om energiförbrukningen viktig, d v s var energin tar vägen och hur den används. För att lyckas måste alla bli mer medvetna om sin egen påverkan på energiförbrukningen. En del i EU-direktivet är krav på individuell mätning av varmvatten och beroende på hur social- och näringsdepartementet tolkar direktiv, kan även värme tillföras som krav. Direktivet kommer att medföra kraftigt ökande antal mätpunkter, vilka genererar mer mätdata som kräver drift för att kvalitetssäkra dito.

Vi är experter på att göra data till information

Implementering av ett individuellt mätsystem kräver mycket planering, resurser och tid från både leverantörer av systemet och fastighetsägararens organisation. När mätsystemet är uppe skall mätdata hanteras, kvalitetsäkras och finnas tillgänglig i de system som behöver informationen. För att klara detta krävs en aktör som tar kvalitetsäkrad mätdata på allvar och fokuserar på att vara experter på att göra data till information.

Hjälper våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet

Weevio erbjuder marknaden det som har saknats, en öppen datahanteringstjänst som både är flexibel och skalbar samt möjliggör mätinsamling från olika mätsystem och export till olika fastighetsystem.

För våra leverantörer och kunder erbjuder Weevio AMR en tjänst för hantering av mätdata som är kostnads-effektivare och har ett mindre arbetskrävande arbetssätt, jämfört med att köpa och driva sin egen programvara, infrastruktur och organisation.

Leverantörernas fokus ligger på systemleverans och service när ett fel uppstår.
Fastighetsägaren kan fokusera på hyresgästerna och bra kundservice.

Hur påverkar ett nytt bolag mig som kund

Det viktigaste för oss är att du som kund är nöjd med helhetsupplevelsen av vår drifttjänst. Vi säkerställer att den leverans du har idag av information från mätsystemet kommer att vara intakt. Med andra ord får ni, precis som tidigare, avtalade leveranser, ex. vis debiteringsfiler med energiförbrukning.

Inom kort kommer du som kund att bli kontaktad gällande praktisk hantering av övergången.

Vi på Weevio känner oss stärka av denna omorganisation. Vi kan fokusera fullt ut på att bli bäst på att leverera en kvalitetsäker mätinsamling, validering och datalagring. Vi ser framemot ett långt samarbete med dig som kund.