Om oss. Varför våra kunder väljer att arbeta med oss

Weevio är ett tjänsteföretag. Vi erbjuder fastighetsägare och återförsäljare drift av mätinsamling som en tjänst för att erbjuda kvalitetsäkrad mätdata till olika fastighetsystem och visualiseringstjänter.

En del av våra kunders dagliga arbete

Den viktigaste komponenten i Weevios strategi är att arbeta i nära relation med våra kunder för att se deras behov av information. Weevio skapar värde genom att hantera stora datamängder och omvandla dem till information som integrerade lösningar och applikationer kan använda. Genom att kvalitetssäkra hela leveranskedjan och föreslå nya användningsområden blir en stor del i våra kunders dagliga verksamhet.

Skalbar affärsmodell

Weevios affärsmodell möjliggör skalbarhet och effektiv användning av vår kärnverksamhet – tillgång till kvalitetsäkrad data. Genom att vara marknadsledande på att hantera och omvandla data till information samt erbjuda flera olika integrationsmöjligheter växer vårt erbjudande ihop med kundernas behov av information. Att möta dagens behov från månadsdebitering till morgondagens behov att få information i olika upplösningar på boendes tv-skärm eller mobiltelefon.

Utnyttja kraften i KTC-koncernen

Vår driftorganisation har expertis och erfarenheter att arbeta med öppna system. Insikt och kunskap som ärvts från 30 års samlad erfarenhet från KTC-koncernens hantering av mätvärdeinsamling. Vi är trygga med vårt erbjudande att ge våra kunder en leverans av kvalitetsäkrad information med hög säkerhet.