Tjänster. Allt du behöver för en fungerande AMR-drift

Mätinsamling som en tjänst är till för att hjälpa fastighetsägare att hantera den ökade mängd data som fastighetens olika system skapar, utan att fastighetsägaren behöver fokusera på IT-drift. Weevio AMR gör det genom att erbjuda det HBV-godkända överordnade systemet Metering, som en öppen molnbaserad tjänst. Weevio AMR har visionen av att mätdata i realtid, som ansvarsfullt samlas in och hanteras, inte bara kommer att vara den avgörande faktorn för att ändra människors energibeteende, utan att mätdata också kommer att öka kunskapen, vilket leder till stora kostnadsbesparingar för både fastighetsägare och hyresgäster.

Våra leveransnivåer för AMR & IMD

Nivå 1

Månadsvärde
  • Insamling rådata varje dygn
  • Kvalitetsäkring av månadsförbrukning
  • Exportfilsleverans till fastighetsystem 1 ggr/månad
  • Lagring av senaste 2 alt 5 årens månadsförbrukningar

Nivå 3*

Timvärde
  • Insamling rådata varje dygn
  • Kvalitetsäkring av timförbrukning
  • Exportfilsleverans till fastighetsystem 1 ggr/månad
  • Lagring av senaste 2 alt 5 årens månadsförbrukningar
  • Lagring av senaste 6 alt 12 månaders dygnsförbrukningar
  • Lagring av senaste 3 månaders timförbrukningar
  • Gränsnitt (API) till MeView med senaste 3 mån timförbrukningar

*Tillval nivå 2 – Presentation för förvaltning och boende
- MeView som presenterar föregående dygns dygnsförbrukningar. Högsta upplösning: Presentation de senaste sex månaderna alt. det senaste året.

*Tillval nivå 3 – Presentation för förvaltning och boende
- MeView som presenterar föregående dygns timförbrukningar. Högsta upplösning: Presentation de senaste tre månaderna.