Varför Weevio AMR.

Sverige, likt resten av Europa, står inför en framtid med krav på energieffektivisering. För att lyckas måste alla bli mer medvetna om sin påverkan på energiförbrukningen. För att lyckas med energieffektiviseringsmålen är information om energiförbrukningen viktig, var energin tar vägen och hur den används. En del i EU-direktivet är krav på individuell mätning av både vatten och värme. Direktivet kommer att medföra kraftigt ökande antal mätpunkter, vilka genererar mer mätdata som kräver drift för att kvalitetssäkra dito.

Vi är experter på att göra data till information

Flera års branscherfarenhet har lärt oss att det finns ett stort utbud av olika mätsystem som kan skicka mätdata och det finns ännu fler användningsområden för informationen. Ett fastighetbestånd kan ha olika leverantörer och att få tag i informationen har varit både tidskrävande och krångligt.

Det som marknaden har saknat är en tjänsteleverantör som kan hantera öppna system, som både är flexibel och skalbar för att möjliggöra en drift- och framtidsäkerhet tjänst. Vi arbetar med datahantering vilket innebär insamling, kvalitsäkring och lagring av data i en säker driftmiljö. En plats att hämta korrekt information, när man behöver det, oavsett var man är eller applikation man använder. En part som tar ett driftansvar för leveransen av mätdata ändå från mätinsamlingsenhet till mätinsamlingssystem.

Weevio finns för att hjälpa fastighetsägare hantera den ökade mängden data från fastigheten olika mätare skapar, utan behöva fokusera på IT-drift, och vi gör det genom att erbjuda vår HBV-godkända Metering, som en öppen molnbaserad tjänst.

Vår stora idé

Vi är övertygande om att kvalitetsäkrad information som ansvarsfullt samlas och hanteras kommer inte bara att vara den avgörande faktorn för att ändra konsumenters energibeteende utan också öka kunskapen för fastighetsägare som leder till stora kostnadsbesparingar.

Den första vågen för mätinsamling var inriktad på information, styra och få en exportfil i månadslutet för att kunna läsa in denna i fastighetssystemet. Nästa steg handlar om det värdefulla behovet att få mer kunskap och att upptäcka vilka möjligheter som finns med informationen.